School History

ක්‍රි.ව.1918-11-18 දින ආරම්භ කරන ලද මෙම විද්‍යාලයේ එවකට නම වූයේ තලල්ල දකුණ මිශ්‍ර පාඨශාලාව යන්නයි. තලල්ල ප්‍රදේශයේ වාසය කල මුහන්දිරම් අන්දිරියස් ද සිල්වා ලිවේරා රාජපක්ෂ කරුණානායක මැතිතුමා විසින් තම ඉඩමක් තුළ ගොඩනැගිල්ලක් තනවා මෙම පාසල ඉදිකරන ලදි.

 

 

පාසලේ ආරම්භක විදුහල්පතිතුමා වුයේ ජේ.ටී.ද.සිල්වා මහතා වන අතර මෙම ආරම්භක දිනයේ පාසලට ඇතුලත් වු සිසුන් ප්‍රමාණය 25 කි. පළමුවෙන්ම පාසලට ඇතුළත් වු ශිෂ්‍යයා වූයේ පී.දන්තනාරායන මහතාය.මෙම ආරම්භක විදුහල්පතිතුමා අති දක්ෂ විදුහල්පතිවරයෙකු බවට වාර්තා වන අතර “නමට නොව වැඩට ගරු කරනු” යන්න එතුමාගේ තේමා පාඨය වී ඇත.

 

 

මෙම විදුහල්පතිවරයා 1918-11-18 දින සිට 1929-12-31 දින දක්වා මෙම පාසලෙහි සේවය කළ අතර එයින් පසු අද දක්වා විදුහල්පතිවරු 17 දෙනෙකු මෙම පාසලෙහි සේවය කර ඇත. (ආරම්භයේ සිට විදුහල්පතිවරුන්ගේ නාම ලේඛණය)

1964 වර්ෂයේදී පමණ මෙම විදුහල මහ විදුහල් තත්වයකට උසස් වු අතර ඒ අනුව විද්‍යාලයේ නම තලල්ල දකුණ මහ විදුහල නම් විය. මෙසේ මහා විදුහලක තත්වයකට මෙම විද්‍යාලය පත් කිරීම සඳහා ආදී සිසුන් වන එස්.ඩි.එස්.කරුනානායක – එස්.එච්.ලියනගේ මහතා ඇතුලු පිරිසක් මූලිකත්වය ගෙන ඇත.
විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍යව පැවති ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා ඉඩම පරිතාග්‍ය කොට ඇත්තේ තලල්ලේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයෙක් වු එඩ්මන් ද සොයිසා අබේසිරිවර්ධන මැතිතුමා විසිනි.
1971 වර්ෂයේදී පමණ දෙගුරුන් විසින් 120 20 පුමාණයේ ගොඩනැගිල්ලක් තනවා විද්‍යාලයට පරිතාග්‍ය කරන ලදි.
1979 වර්ෂයේදී තලල්ල ප්‍රදේශයේ විසු ප්‍රධාන ව්‍යාපාරිකයෙක් වූ එස්.ඩී.ගුණදාස මහතා (දාස මුදලාලී) විසින් අංග සම්පූර්ණ රසායනාගාරයක් සහ පුස්තකාලයක් සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් තනවා විද්‍යාලයට පරිතාග්‍ය කරන ලදි.

 

 

1979 වර්ෂයේදී උසස් පෙළ විද්‍යා අංශය ආරම්භ වු අතර 1984 වර්ෂයේදී රජයේ නියමයෙන් එම පන්ති පැවැත්වීම නතර කරන ලදි.
1980 වර්ෂයේදී විද්‍යාලය වටා තාප්පයක් සහ ගේට්ටුව සකස් කර දීම සහ විද්‍යාලයට නල මගින් ජලය ලබා දීම ව්‍යාපාරික ඩබ්.එචි.සයිමන් ද සිල්වා මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.
1991 වර්ෂයේදී බෝධි ප්‍රාකාරය මල් ආසනය සහ බුදුරුව තනවා පරිතාග්‍ය කිරීම මෙම විද්‍යාම ගුරැ මහත්මියක් වූ සිරිපාල ද සිල්වා මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදි.

1993 වර්ෂයේදී එළිමහන් රගහළ සහ බුදුමැදුර තනවා පරිතාග්‍ය කිරීම තලල්ලේ ඒ.එදිරිසිංහ මුදලාලි මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.
2004-12-26 දින ඇති වූ සුනාමී ව්‍යවසනයෙන් විද්‍යාලය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව-රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් යනාදී විවිධ අයගේ සහයෙන් විද්‍යාලයේ සුන්බුන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලද අතර සේව්ද චිල්ඩ්රන් නැමැති රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය විසින් පාසලේ ඉතිරි වී ඇති ද්‍රව්‍ය තැබීම සඳහා කූඩාරමක් ලබා දෙන ලදි.

මෙයින් පසුව ස්වීස්ටර්ලන්ත රජය සහ SDC ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් පාසලේ නැවත ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදු කොට 2007-06-23 දින නැවත ස්වීස්ටර්ලන්ත තානාපතිතුමිය විසින් පාසල විවෘත කරන ලදි. පාසලේ පරිගණක විෂයය භාර ගුරු මහතා වූ කුමාර අබේගුණවර්ධන මහතා විසින් නිර්මාණය කරන ලද පාසලේ නිල වෙබ් අඩවියද (www.mrtsmv.sch.lk) මෙදින විවෘත විය.

 

 

2013 වර්ෂයේ ද්වීතියික පාසල් 1000 ක් සංවර්ධනය කිරිමේ රජයේ වැඩ සටහන සඳහා මෙම විද්‍යාලයද තෝරා ගන්නා ලදි. ඒ අනුව මහින්දෝදය විද්‍යාගාරයක් සහ පරිගණක සහ අනෙකුත් සියලුම පහසුකම් වලින් යුතු උසස් පෙළ කලා වාණිජ විද්‍යා සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් ඉගෙනුම් ඉගන්වීම් කටයුතු සිදු කෙරෙන දියුණු පාසලක් බවට 2014 වර්ෂයේ මෙම පාසල පත් විය.

 

Go to top